O nás

Kto sme

Hlavným cieľom spoločnosti Bowling Academy, s.r.o. je vytvorenie unikátneho modelu bowlingového športového zariadenia. Jedná sa o bowlingovú akadémiu jedinú svojho druhu na Slovensku. S podporou slovenskej bowlingovej asociácie a európskej bowlingovej asociácie, ktorá je zároveň partnerom spoločnosti, bude akadémia vychovávať nielen vrcholových hráčov bowlingu všetkých vekových kategórií, ale zároveň prinesie širokej verejnosti osvetu o bowlingu ako takom. Akadémia sa bude intenzívne venovať podpore športu v regióne, umožní usporadúvanie lokálnych, regionálnych, ale aj medzinárodných súťaží. Zároveň sa zameria na širokú verejnosť so zámerom prilákať  školákov, študentov, ale aj celé rodiny a seniorov k voľnočasovým aktivitám umožňujúcim podporu a rozvoj fyzických a oddychových aktivít. Naša spoločnosť chce uvedené ciele dosiahnuť profesionálnym prístupom a personálom, ktorý má požadovanú kvalifikáciu v odbore, bez ktorej by nemohol podporu od európskej bowlingovej asociácie získať. V akadémii budú pôsobiť dva tréneri s najvyššou možnou európskou trénerskou kvalifikáciou.

Ďalšou aktivitou spoločnosti je zriadenie obchodu s bowlingovým vybavením na profesionálnej úrovni, jediným svojho druhu na Slovensku. Tzv. Pro Shop umožní hráčom bowlingu na všetkých úrovniach zvoliť si športové vybavenie zodpovedajúce schopnostiam hráča, ale aj jeho kondícii a fyzickým predpokladom. V tejto oblasti sa predpokladá medzinárodná certifikácia pre vŕtačov gulí IBPSIA. Jedná sa o najprestížnejší certifikát v danom odbore na svete.

Kto sme

Medzi produkty, ktoré Bowling Academy, s.r.o. ponúka, patrí volne prístupné hranie bowlingu pre všetky vekové kategórie, ale aj kurzy bowlingu pro deti, juniorov, dospelých aj seniorov. Ďalším produktom je usporadúvanie amatérskych bowlingových súťaží, ale i súťaží pod záštitou slovenského bowlingového zväzu a bowlingových turnajov na lokálnej, regionálnej, celoštátnej ale i medzinárodnej úrovni.

Špeciálnu kategóriu produktu tvorí školenie trénerov a profesionálny coaching. Sme partnerom pre Európsku bowlingovú asociáciu (ETBF – European Tenpin Bowling Federation), ktorá bude podporovať mnoho medzinárodných trénerských kurzov, národných aj medzinárodných hráčskych kempov. Budeme partnerskou herňou reprezentačného tímu.

Ďalšou špeciálnou tématikou je oblasť výskumu a vývoja bowlingovej techniky. Pod záštitou ETBF i slovenského bowlingového zväzu budeme spracovávať národnú trénerskú metodiku naviazanú na európsky a svetový trend v tomto odbore.

Profesionálne vybavená predajňa bowlingového vybavenia ponúka ako jediná komplexnú službu pri predaji kompletného bowlingového vybavenia.

Kto sme

Naši zákazníci sú ľudia “z ulice” (komerčné hranie), rodiny s deťmi, športoví hráči, seniori aj študenti. Silnou skupinou sú aj ľudia, ktorí sa chcú v bowlingu zdokonaliť a zaplatia si profesionálneho trénera. Bowlingová aréna usporadúva aj firemné večierky a firemné ligové turnaje.

Medzi zákazníkov predajne s bowlingovým vybavením patria začínajúci hráči bowlingu, hráči pokročilí aj hráči na veľmi pokročilej úrovni.